/ Peace&Love


Dialogboxen användes mitt på P&L för att samla in röster från besökarna./ Stockholm Slott


Dialogboxen fick i uppdrag av Kungliga Hovet att leverera Dialogboxen till World Child and Youth Forum för att förmedla vad deltagarna tyckte om dagen./ Stavanger Kunstmuseum


Fast installation av Dialogboxen under det Norska namnet Kunst-o-Meter Fick pris för ”beste formidlingside 2012” Läs mer här./ Peace&Love


Dialogboxen användes återigen på P&L för att samla in röster om temafrågor för varje dag där fick även användarna sina klipp skickade till sig via sms/ Jazzmontør nu INNSIKTSBYRÅET


Norges främsta insiktsbyrå inom ”digital storytelling”. Dialogboxen byggde två mobila fotobås som använts runtomkring i Norge från affärskonferenser till festivaler http://innsiktsbyraet.no/